За насНачало

ЛюбопитноПриложениеЛостМакараНаклонена РавнинаБиографииУрокТест

  Макара

1.Макарата представлява - колело с жлеб,по който минава въже.

2.Има два вида макара:

 а)неподвижна- Оста "0" на неподвижната макара е фиксирана и служи като опорна ос на един двустранен лост "AB".

  Посредством нишката теглото "P" на окаченото тяло се предава в точка "A",а силата "F",с която опъваме силомера - в точка "B" на макарата.Двете рамена на лоста "AO" и "BO" имат еднакви дължини.Оттук и от условието за равновесие на лост следва, че големините на двете сили са равни -

F=P

 

 

 б)подвижна- Оста "0" на подвижната макара,както и самата макара могат да се движат нагоре и надолу.    В този случай макарата може да се разглежда като едностранен лост с опора в точка"A".На късото рамо "OA" е приложено теглото "P", а на дъглото рамо "AB"- силата "F".Условието за равновесие на лоста дава връзката "F|AB|=P|AO|" и тъй като "|OB|=2|OA|,получаваме

 F=P:2

3.Условия за равновесие:

 а)С неподвижна макара не се печели сила , само удобство.

 б)С подвижната макара се печели сила.Ние измерихме обаче,че когато издигаме товара на определена височина,приложната точка на силата "F" изминава два пъти по-дълъг път.Спечеленото в сила се компенсира от удължаване на пътя.

4.Полиспаст.За да избегнем необходимостта да дърпаме въжето нагоре,съчетаваме подвижната макара с една неподвижна.Полученото устройство се нарича полиспаст.

 Ако полиспастът се състои от две подвижни и две неподвижни макари,печеленето на сила при него става четири пъти повече и т.н.Във всички случаи обаче остава валидно

ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА МЕХАНИКАТА.

Пример:ако товарът се издига на височина 1 m,трябва да издърпваме 4 m от въжето.Ако го издигаме на височина 3 m,издърпваме 12 m от въжето.

Полиспасти се използват в различни видове кранове,ескалатори и други машини.С тях се вдигат и опъват платна на яхти,обтягат се проводници и т.н.

                                                                                                                                             Горе